Kuddemoraal

 

Xenofobie is een eigenschap gebaseerd op angst, die ontstaat door het generaliseren van individuele ervaringen en overtuigingen naar zaken als groepen van individuen, die op basis van gezamenlijke kenmerken zoals een gelijkend uiterlijk en een gedeelde cultuur, religie of afkomst worden onderscheiden. Het onderscheiden van verschillende kwaliteitsniveau’s in de overheersende culturen van gebieden is geen xenofobie, maar beschaving.

 

Nederland bestaat uit diverse landstreken, met allemaal zo hun eigen overheersende cultuur. Die culturen zijn opgebouwd uit de geografie van een streek, haar geschiedenis en haar toekomst, uit het beschavingsniveau van de individuen die er wonen en de structuren die hen omhullen.

Ik ben geboren in de Achterhoek, in Groenlo om precies te zijn. Toch zou ik mezelf niet zo gauw een Achterhoeker noemen. Maar waarom eigenlijk niet? Misschien komt het wel omdat ik inmiddels een groter deel van mijn leven niet meer in de Achterhoek woon. Of omdat ik de als typisch Achterhoeks bekend staande zaken zoals de Zwarte Cross of Normaal nu niet bepaald zie als het toonbeeld van goede smaak.

Maar ook het landschap werkt niet echt mee in de Achterhoek. Zelfs eiken zijn er wat deprimerende bomen. Het zijn er veel en ze zijn altijd zo netjes in rijen aangeplant. Vrijwel overal heb je verharde wegen maar er zijn op het platteland weinig fietspaden, en alle wegen lijken naar huizen te leiden waar je geen boeken aantreft, en dus geen ideeën voor de toekomst. Men leeft in het nu, haast onbewust van het feit dat men leeft.

Want leven we eigenlijk wel als we in het nu leven? Het verleden is immers voorbij en de toekomst is er nog niet. En die toekomst zal er, voor de huidige cultuur van de Achterhoek, misschien ook wel niet echt zijn. De wereld verandert, en vroeg of laat krijgt iedere uithoek van de wereld daar mee te maken. Panta Rhei, alles stroomt. En stenen die te los liggen worden onverbiddelijk meegevoerd met de stroom, door de kracht van het water; de bron van al het nieuwe leven.

De humor ligt in de Achterhoek op straat, maar er is weinig subtiels aan de humor, en ze is bijna altijd bedoeld om zichzelf te relativeren. De kracht van ironie wordt wel gebruikt, maar niet begrepen, waardoor ze niet goed wordt gebruikt. Diegenen die het wagen af te wijken van het ‘goede’ worden met een hoekig soort humor, maar omfloerst taalgebruik, te verstaan gegeven dat zij ‘niets bijzonders’ zijn. De Achterhoeker geeft daarmee vooral aan zichzelf ook niet zo bijzonder te vinden – en weinig hoop te hebben op verbetering van de eigen persoonlijke cultuur. En dat is best jammer.

Maar goede ideeën reizen nu eenmaal langzaam naar het oosten. Op basis van achterhaalde informatie wordt dan ook vaak verkeerd geoordeeld. Het meest tenenkrommende aan de Achterhoek is misschien nog wel dat er vervolgens altijd wel ergens een rudiment van beschaving, namelijk jaloezie, in het één of andere individu begint op te spelen; jaloezie die hem er vervolgens per abuis toe drijft om met terloopse opmerkingen te proberen de eigen schuldigheid aan de innig gekoesterde onwetendheid en kuddemoraal… bij de Enge Ander neer te leggen. Die ander moet namelijk vóór alles genormaliseerd worden om geen gevaar meer te vormen voor de kudde.

De ook bij talentvolle individuen, zij die vooruit zouden kunnen streven, veelal aanwezige berusting in de middelmatigheid van de overheersende cultuur is een gevolg van de neerdrukkende negativiteit van die kuddemoraal, die iedereen die verzuimt boven de kudde uit te springen na verloop van tijd met zich meesleurt.

Om xenofobe trekjes wordt in de Achterhoek altijd een beetje besmuikt gelachen. Maar er wordt nooit openlijk op dergelijk slecht gedrag gereageerd; iedereen is namelijk heel erg gelijk in de Achterhoek. Een xenofoob, die de kudde altijd omarmt als zijn natuurlijke habitat, hoort helemaal bij de kudde. Dat in tegenstelling tot de intellectueel, die in een kudde vooral niet mag ontstaan – en als hij toch aanstalten maakt op te staan, neergedrukt wordt. Hoe duidelijker de kudde een gebied bewoont met vaststaande grenzen, een wat statische overheersende cultuur en de hiervoor benodigde neerdrukkende structuren, hoe sneller kritiek als bedreigend wordt gezien.

Vandaar misschien dat de Achterhoek zo weinig intellectuelen voortbracht (er was eigenlijk alleen Menno Ter Braak, die zich overigens vooral verveelde in het Achterhoekse Eibergen, de volgens hem ‘achterste Achterhoek’). Het vermogen tot neerdrukken wordt groter naarmate er minder diversiteit in een cultuur zit.

Maar uiteindelijk gaat de monocultuur ook altijd zichzelf neerdrukken. Een gebrek aan diversiteit en lerend vermogen is dè garantie voor de ondergang van iedere diersoort; dus ook voor de Homo Sapiens Sapiens. En niet alleen de groepsdruk drukt dan de individuen in de groep neer, individuen – en vooral de xenofoben onder hen – gaan op den duur ook altijd zichzelf neerdrukken – onder meer door hun gevoel uit te schakelen. Waarschijnlijk is dat de reden dat ik de Achterhoek al jaren geleden onder me heb gelaten.

Maar het is maar zeer de vraag of dat voldoende zal zijn om de kudde te ontlopen. Want ‘de’ Achterhoeker bestaat niet, maar de Achterhoek wel, en de haar zo kenmerkende kuddemoraal is overal.

Over de Dreyfus affaire 

 

De Dreyfus affaire in Frankrijk begon met een ook in het hedendaagse Nederland veel voorkomend één-tweetje tussen pers en politiek om (groepen van) individuen kallt te stellen vanwege hun roots of een onwelgevallige mening die het waagt de status quo en de gevestigde orde te bekritiseren – in het geval van de Dreyfus affaire vanwege een onterechte veroordeling:

Alfred Dreyfus werd geboren op 9 oktober 1859 in Mulhouse, in het zuiden van de Elzas. In 1872 maakte de familie Dreyfus gebruik van de mogelijkheid voor bewoners van de Elzas om de Franse nationaliteit aan te vragen, en verruilde de Elzas voor Parijs. Alfred besloot soldaat te worden in het Franse leger, naar verluidt om een bijdrage te kunnen leveren aan het terugbrengen van de Elzas onder Frans bestuur.

In 1894 werd Dreyfus verward met een Duitse spion (Majoor Ferdinand Walsin-Esterhazy) die valse documenten had gemaakt om Dreyfus in zijn plaats te beschuldigen van spionage. Desondanks veroordeelde een militair tribunaal Dreyfus op 22 december 1894. Om te voorkomen dat deze gerechtelijke dwaling alsnog aan het licht kwam werd van alles uit de kast gehaald door de Franse staat, tot en met het vervalsen van weer nieuwe documenten aan toe. Toen het nieuwe hoofd van de inlichtingendienst van het leger Picquart in 1896 deze misstand aan de kaak stelde, werd hij ontslagen.

Uiteindelijk zou Dreyfus gerehabiliteerd worden dankzij een niet aflatende campagne van Franse intellectuelen die in allerlei essais, artikelen, pamfletten, romans, gedichten, brochures en kunstwerken, pleitten voor heropening van het proces tegen Dreyfus en de gevestigde orde bekritiseerden over het anti-semitisme dat mee had gespeeld bij zijn veroordeling. De schilder Édouard Debat-Ponsan stelde zijn kunstwerk met de titel Verité (Waarheid) ten toon in de Parijse Salon, om de staat te bekritiseren over het onrecht dat Dreyfus was aangedaan en Émile Zola publiceerde zijn beroemde J’Accuse…!  – een open brief gericht aan de president van de Franse Republiek, Félix Faure – in het blad L’Aurore op 13 januari 1898.

De Fransen waren tijdens de Dreyfus affaire verdeeld in twee kampen: de Dreyfusards en de Antidreyfusards. Tijdens deze roerige periode waarin de Dreyfusards, of de avant-garde esthétique; de elite van Franse schrijvers, kunstenaars en wetenschappers, opstonden tegen het onrecht dat een individu was aangedaan door de gevestigde orde, werd een nieuw woord voor die elite; het woord intellectueel, algemeen gangbaar in de Franse taal – en daarbuiten. Het moment van de geboorte van het woord intellectueel is zelfs vrij exact te bepalen op 1 februari 1898, toen Antidreyfusard Maurice Barrès het populariseerde door het te gebruiken in Le Journal, een blad met een veel grotere oplage dan L’Aurore, in een artikel met de naam: ‘La protestation des intellectuelles!’ waarin het woord intellectueel werd gebruikt om de Dreyfusards te omschrijven.

“Tijdens deze roerige periode waarin de Dreyfusards, of de avant-garde esthétique; de elite van Franse schrijvers, kunstenaars en wetenschappers, opstonden tegen het onrecht dat een individu was aangedaan door de gevestigde orde, werd een nieuw woord voor die elite; het woord intellectueel, algemeen gangbaar in de Franse taal – en daarbuiten.”

Kenmerkend voor het succes van het woord intellectueel was dat het ook onderwerp werd van studie. In 1914 publiceerde Augustin Cartault bijvoorbeeld een studie naar de psychologie en de moraal van de intellectueel, waarin hij onder meer concludeerde dat ‘wanneer men het woord voor een ander gebruikt, men dat vaak met een zekere ironie doet’*. Een echte geuzennaam dus; een woord dat dient om diegenen aan te duiden die de gevestigde orde durven bekritiseren. En dat woord maakte voor het eerst in de geschiedenis heel duidelijk het verschil tussen twee vormen van intelligentie zichtbaar. De ene vorm van intelligentie was die van de voorhoede van schrijvers, kunstenaars en wetenschappers, degenen die de gevestigde orde, vooral in polemieken, durfden te bekritiseren; de Dreyfusards. De andere groep, de Antidreyfusards, waren ook schrijvers, kunstenaars en wetenschappers, maar zij wilden de status quo behouden – vaak ten koste van alles. De Antidreyfusards waren degenen die, met de leugen als wapen, het achterhoedegevecht tegen de waarheid voerden.

De zaak tegen Dreyfus werd in 1899 heropend; de open brief van Zola had het beslissende duwtje gegeven. Op 19 september 1899 kreeg Dreyfus gratie en werd hij vrijgelaten. Hij werd echter pas op 12 juli 1906 vrijgesproken van de hem ten laste gelegde feiten. Hij keerde terug in het Franse leger, nu als majoor. De vrijspraak van Dreyfus in 1906 sprak ook Picquart vrij, die vervolgens promoveerde tot brigadegeneraal.

Hoewel de objectieve feiten vanaf het begin van de affaire hard waren – en Dreyfus vrijpleitten – werd hij niet alleen eerst ten onrechte veroordeeld en verbannen naar Duivelseiland, een eiland voor de kust van Frans Guyana, ook na zijn vrijspraak in 1906, waar hij dus sinds het begin van de affaire 12 jaar op had moeten wachten, was het de leugen die regeerde – met name dankzij nationalistische, vaak openlijk anti-semitische journalisten, die er vanwege een hardnekkig geloof in de status quo en de hiervoor benodigde xenofobie, alles aan deden om een vermoeden van schuld van Dreyfus onder hun lezers te laten voortbestaan.

Gedurende al die 12 jaren was de vrouw van Dreyfus, Lucie, de drijvende kracht achter de inspanningen om zijn zaak heropend te krijgen en Alfred te rehabiliteren. Ze onderhield een intensief briefcontact met hem tijdens zijn verbanning naar Duivelseiland, een correspondentie die koortsachtig geredigeerd werd door de Franse staat, maar die desondanks een grote steun was voor Alfred. Op 21 februari 1898, de dag dat Zola vanwege zijn artikel J’Accuse…! voor de rechter moest verschijnen, schreef Lucie nog een bewaard gebleven bedankbrief aan Zola.

Émile Zola overleed onder verdachte omstandigheden op 29 december 1902 in zijn woning aan de Rue de Bruxelles in Parijs – aan een koolmonoxidevergiftiging. Zijn vrouw kon nog net gered worden, in het ziekenhuis van Neuilly. Een dakwerker zou destijds hebben toegegeven een stuk hout op de schoorsteen van Zola te hebben gelegd, uit boosheid over het feit dat hij met zijn open brief was opgekomen voor Dreyfus.

In de lente van 1908 irriteerde het besluit om de resten van Zola bij te zetten in het Panthéon de Antidreyfusards mateloos. Zij waren zijn open brief gericht aan de tegenstanders van het herzien van het vonnis tegen Dreyfus nog niet vergeten.

Tijdens de bijzetting van Zola in het Panthéon werd een aanslag gepleegd op de hierbij ook uitgenodigde Dreyfus; door de militaristische, nationalistische en openlijk anti-semitische journalist Louis Grégori. Dreyfus werd geraakt in borst en rug, maar overleefde de aanslag. Hij zou uiteindelijk pas in 1935, op 75-jarige leeftijd, in Parijs overlijden. Net als Esterhazi werd ook Gregori nooit veroordeeld voor zijn misdaden – doordat de machtige Antidreyfusards hem uit de wind wisten te houden.

De parallel met Nederland lijkt misschien vergezocht, maar is dat natuurlijk helemaal niet. Ook in Nederland hebben we immers onze eigen haatjournalisten, die dag in dag uit oproepen tot haat tegen mensen met andere roots of onwelgevallige meningen.

Onze vorm van democratie heeft haar basis in de Franse revolutie van 1789. Wat weinig mensen weten is dat deze revolutie onder leiding stond van de zeer bloeddorstige Jakobijnen, de xenofobe conservatieve fanatici van dienst, die met een soort referendum-democratie met behulp van meerderheden en onder leiding van de journalist Jean-Paul Marat ongelooflijke aantallen minderheden lieten doden.

Op de Nederlandstalige wikipedia-site lees je niets terug over de moord op andersdenkenden. Sterker nog: daar worden de Jakobijnen alleen ‘een centralistische, hervormingsgezinde beweging, die zich inzette voor meer sociale rechtvaardigheid, volkssoevereiniteit en de ondeelbaarheid van de Franse Republiek’ genoemd. Omdat de basis van onze democratie wel een wat meer transparante uitleg verdient, ter verdere verduidelijking van het verband tussen de Franse en de Nederlandse democratie en hun gezamenlijke geschiedenis, die van de Franse revolutie onder andere via de Dreyfus affaire tot nu doorloopt en waarin bepaalde misstanden gerelateerd aan xenofobe haat uit de wind werden gehouden door de gevestigde orde om de status quo te kunnen behouden, hieronder nog een citaat, van het artikel ‘Haatjournalistiek’ op frontaalnaakt.nl.

“Marat zelf heeft nooit iemand vermoord: hij hitste slechts op. Zijn hele huis stond op een gegeven moment vol met drukpersen, omdat drukkers het te gevaarlijk vonden om zijn stukken te drukken. Marat was de uitvinder van de haatjournalistiek. Demagogie die geëngageerde intellectuelen èn een deel van de massa aansprak.”

Dit citaat geeft heel goed de rode lijn weer van de xenofobe hetzes die de media de afgelopen eeuwen tegen mensen met andere roots en/of onwelgevallige meningen gevoerd heeft – hoewel we dankzij de Dreyfus affaire inmiddels weten dat we de medestanders van Marat absoluut geen ‘geëngageerde intellectuelen’ meer mogen noemen.

En ook onze suboptimale vorm van democratie, net als alle westerse democratieën kind van de Franse revolutie van 1789, offert het dieper nadenken over de kwaliteit van onze beschaving telkens weer op aan de xenofobe grillen van de meerderheid, de status quo en de gevestigde orde.

Maar dat heeft ook zo zijn voordelen. Ten eerste zijn ook bij ons, net als in het Frankrijk van weleer, dankzij die Nederlandse versie van de Dreyfus affaire – oftewel onze nationale affaire met xenofobie – de intelligentsia goed te onderscheiden van de conservatieve fanatici: de echte intellectueel is immers sinds de Dreyfus affaire altijd degene die de kant kiest van zij die zuchten onder de xenofobie van de gevestigde orde; immigranten, mensen met andere roots in het algemeen en/of degenen die de status quo en de gevestigde orde durven te bekritiseren op haar angst voor kwalitatieve verbetering van een systeem en de daarmee vaak gepaard gaande xenofobe leugens, die enkel tot doel hebben die status quo en de eigen positie in de gevestigde orde te behouden.

Dat ook in het Nederland van nu, net als in het Frankrijk van Dreyfus, de xenofoben door de machtige anti-immigratie, anti-moslim en anti-intellectuele haatpredikers in politiek en media uit de wind worden gehouden geeft alleen maar duidelijker aan waarom het zo belangrijk is dat de avant-garde onder de intellectuelen blijft strijden tegen het eeuwige anti-Dreyfus sentiment, tegen de xenofobie in al haar uitingsvormen.

Laten we afsluiten met het tweede voordeel van onze nationale affaire met xenofobie, door naar analogie met het einde van de roman Vérité van Émile Zola te concluderen dat er ook hoop is: op jonge, vrij denkende studenten, die durven strijden voor de rehabilitatie van slachtoffers van het onrecht dat altijd met xenofobie gepaard gaat en daarmee de overwinning van de waarheid op de leugen behalen.

Een overwinning die voorafgaat aan een alliantie van de nieuwe intellectuelen met het door politiek en media misbruikte, want met xenofobie misleide volk.

‘Il n’est de justice que dans la vérité, il n’est de bonheur que dans la justice. Et, après la Famille enfantée, après la Cité fondée, la Nation se trouvait constituée, du jour où, par l’instruction intégrale de tous les citoyens, elle était devenue capable de vérité et de justice.’ (Émile Zola, Vérité, p. 749)

 

*Les Intellectuels en France, de l’Affaire Dreyfus à nos jours, P. Ory, J-F. Sirinelli

 

Manifest voor Duurzame Innovatie (Deel 2)

Manifest voor Duurzame Innovatie

Deel 2: Over de filister

Doel: beschrijven wat we niet willen

Wat is een filister? ‘Het woord zou volgens sommige bronnen teruggaan tot een voorval in het jaar 1693, toen bij een treffen tussen studenten en inwoners van de Duitse stad Jena een student werd gedood. Omdat de Filistijnen (een nevenvorm van Palestijnen) de vijanden van de Joden waren, […] werd de naam ook overgedragen op de vijanden van de studenten: de burgers.’ Bron: ensie.nl

Tijd om misverstand nummer 2 kort aan te stippen. Het idee dat je negatief zou zijn als je omschrijft wat je juist niet moet willen. Het glas halfvol zien betekent immers dat je het graag vol wil hebben. Als je te vaak de neiging hebt met de helft al genoegen te nemen dan ben je niet geschikt voor duurzame innovatie.

Dus nu maar meteen de koe bij de horens gevat en – zoals aangekondigd – de filister ontleedt. En wellicht ten overvloede: in dit manifest heeft het woord filister niets met de veel geplaagde bewoners van Palestina te maken, of het moest zijn dat zij bij uitstek last hebben van de meest verschrikkelijke ontaarding van de filister: fascistische politici in een staat die ondanks het verleden dat tot haar ontstaan leidde, nog maar lastig te onderscheiden is van het nazi Duitsland van weleer.

De eerste google hits hebben als gemeenschappelijke uitleg voor de filister zijn bekrompenheid. En dat is ook wat u vooral moet onthouden van de filister, naast dat de filister een heel machtig menstype is in onze huidige, neoliberale versie van democratie. Filisters zitten op het merendeel van de machtsposities in politiek, media, bedrijfsleven en wetenschap. Dat hun aanwezigheid op posities die radicale keuzes voor het goede en voor vooruitgang vereisen omgekeerd evenredig is met hun talent voor het maken van dat soort keuzes is alleen mogelijk door een kunstmatig systeem op te tuigen waar niemand die in dat systeem verstrikt raakt; politici, journalisten, bedrijfskundigen en wetenschappers, uit kan ontsnappen.

En voor de duidelijkheid: je raakt er over het algemeen al in verstrikt door eraan deel te nemen, dus lach in het vervolg maar eens wat minder hard als je die zogenaamd luie langharige autonomen aan uw geestesoog voorbij ziet trekken. Zij hebben het mogelijk heel wat beter begrepen dan wij. Net als enkele zonderlinge eenlingen die zich als hoop in bange dagen verscholen houden in het één of andere kunstmatige systeem en dat systeem van binnenuit proberen te verbeteren (één van de moedigste bezigheden die er zijn) om het fascisme voor te zijn of ten tijde van het ontluiken van fascisme in verzet komen.

En nee, dat zijn niet per sé de eeuwige demonstranten in de straat, met hun vaak te conservatieve trekjes of gebrek aan visie en inzicht. De Avant-garde zit nog steeds vaak gewoon achter zijn schrijftafel, in het volle besef dat zij die door de filister en zijn kunstmatige systemen als mislukkelingen worden neergezet al door enkele simpele feiten tot die Avant-garde toetreden: als ze zichzelf willen leren kennen, zichzelf onafhankelijk van bestaande conventies ontwikkelen op basis van een dynamisch en radicaal kiezen voor het optimum in iedere gegeven situatie en… wijsheid in plaats van geld of bezit als belangrijkste levensdoel hebben dan treden ze, vaak ongemerkt, toe tot dat illustere gezelschap van de Avant-garde.

En: het zijn vaak de filosofen van de toekomst. Want ook dat zal duurzame innovatie van onze democratie doen: steeds meer filosofen de kans geven zichzelf te ontdekken als filosoof en zichzelf ten volle te laten ontplooien, tot de bestuurder die de echte filosoof, dat bevelende menstype, van nature is.

Dat er voor de filister allerlei woorden opduiken die als variatie op hetzelfde thema dienen is misschien wat minder interessant, maar voor de volledigheid toch een niet-uitputtende bloemlezing: de xenofobe conservatieve fanaticus, de afgodendienaar, de burgerman of kleinburger, de prol en de proleet.

Hoe herken je de filister?

Misverstand nummer 3: ‘Kinderen zijn van nature goed’

Maar hoe herken je nu de filister. Dat is heel eenvoudig; het is de slechte mens, of de pester, en ondanks het misverstand dat ‘kinderen van nature goed’ zouden zijn – vaak zelfs al de pester op het schoolplein van je kleuterschool.

De kindertijd is niet alleen van levensbelang voor de gepeste – die er al naar gelang zijn aanleg een levenslang trauma van kan oplopen of een levenslange kracht uit kan putten, wanneer hij de gevolgen van minachting en uitsluiting al sinds zijn vroege kindertijd heeft moeten verduren – ook de pester zelf kan in zijn drang naar achteren ten koste van de vooruitgang van andere individuen, van jongs af aan een heel gedegen opvoeding hebben gehad in het dwars zitten van anderen met als eenvoudig, egoïstisch en bij uitstek nihilistisch doel enkel en alleen: het verkrijgen of behouden van macht. Een buitengewoon nuttige leerschool in inferieure neoliberale systemen als onze westerse democratieën. Een leerschool die opleidt tot de leegte, de xenofobie en het fanatieke conservatisme dat in westerse democratieën leidt tot het steeds weer katapulteren van de slapste mensen, de kuddedieren, op machtsposities die helemaal niet voor hen bedoeld zijn.

Zoals we eerder zagen is de wil tot macht van de filister een veel onnatuurlijker drift dan de wil tot waarheid, maar wel een drift die bij uitstek tot bloei kan komen in de meest geavanceerde beschavingen – omdat die over het algemeen niet zonder het optuigen van kunstmatige, individuen neerdrukkende systemen denken te kunnen.

Is uw primaire reactie bij het lezen van deze ontleding van de filister een zucht van verlichting omdat u eindelijk uzelf herkent? Hoe graag u het ook anders zou zien? Dan kon het wel eens zijn dat u nu het best kunt stoppen met lezen. Dit manifest kan dan verder weinig positiefs voor u betekenen, of het moest zijn een (overigens sarcastische) aansporing om in therapie te gaan om uzelf te ‘veranderen’ – gezien de filisters sinds mensenheugenis hele volksstammen goede mensen het dwingende, vaak namelijk met als stok achter de deur het leven zelf – filisters zijn als geen andere menstypen de inquisiteurs van het Goede – advies hebben gegeven een religie, ideologie of assessments en cursussen te volgen om zichzelf ‘te verbeteren’.

Dat schijnt misschien een zoete wraak, maar het domste wat je kunt doen is natuurlijk de fouten van je vijanden overnemen. Dat brengt individuen namelijk niet vooruit. Een mooi voorbeeld van een dergelijke fout is die eerder beschreven staat met fascistische trekken, Israel, die door haar bestaan alleen al zondigt tegen het simpele feit waar het zich op zegt te baseren: een heilige aanspraak op een stuk grond – een aanspraak die immers volgens een bepaalde orthodoxe uitleg van de Joodse religie helemaal niet gedaan mag worden. En los van de religieuze geschriften of andere kunstmatige systemen die louter en alleen zoiets gevaarlijks als nationalisme als uitkomst hebben: wat is er dommer dan een stuk grond op basis van een ideologie, een verzonnen verhaal dus, toe te eigenen, af te bakenen met grenzen en het beschavingsniveau van de individuen die zich binnen die nieuw gevormde staat bevinden uit alle macht te conserveren, zo niet te verslechteren – vooral door angst te kweken voor alles wat anders is dan het bestaande, bekende?

En ondanks de harde woorden over een staat als Israel die voor sommige mensen zo mooi en idealistisch begon (denk aan de vaak zeer sociale kibboetsen), behoort de Israëlische staat tot die typische neoliberale westerse democratieën, met hun basis in de zeer bloeddorstige ideologie van de Jakobijnen tijdens de Franse revolutie.

Nee, wij adviseren de geboren filisters gewoon direct te stoppen met lezen. Uw rol is binnenkort uitgespeeld op een terrein als de democratie van de toekomst. En dat is geen prettig vooruitzicht om helemaal uitgespeld te krijgen.

De filister is de fanatieke, xenofobe variant van de conservatieve mens

En dan wordt het nu tijd stil te staan waarom we bij het ontleden van de filister heel bewust niet de conservatief ontleden, maar alleen de fanatieke, xenofobe variant van die conservatieve mens. Dat komt door het simpele feit dat conservatisme an sich geen enkele reden is voor een individu om geen bestuurder te kunnen worden in de democratie van de toekomst.

Het is alleen maar de vraag of een vooruitstrevend bestuurder de juiste dingen wil behouden (ecosysteem aarde, de goede aspecten van een cultuur etc.) en geen achterhaalde regels, systemen of het eigen ego alleen.

De term vooruitstrevend is daarmee dus een verzamelnaam voor unieke individuen die een karakter hebben dat zodanig samengesteld is dat ze als bestuurder optimaal toegerust zijn om bij te dragen aan de vooruitgang van de beschaving van vrije individuen – en behoud van het ecosysteem aarde. 

De niet-filister en vooruitstrevende bestuurder is een bevelend type

Alleen het objectief aantoonbaar optimale willen behouden en voor de rest ecosysteem aarde en de beschaving van individuen willen verbeteren en vernieuwen tot een objectief aantoonbaar optimum – wat zowel bij een beschaving als bij het natuurlijk ecosysteem nooit erg lang bereikt zal worden gezien haar dynamiek en opeenvolgende successie van het betere, het sterkere – dat is het levensdoel van de ware bestuurder, de niet-filister, kortom van de bevelende types in een democratie die een eeuwig proces van duurzame innovatie als belangrijkste kenmerk heeft.

De niet-filister en vooruitstrevende bestuurder wil vernieuwen en verbeteren

De niet-filister wil vernieuwen en verbeteren met als doel bovenop het ecosysteem aarde een steeds weer hoger beschavingsniveau van individuen helpen bevorderen. Niet per sé van zoveel mogelijk individuen maar gewoon, van individuen.

In het volle bewustzijn van de noodzaak van een Avant-garde, van vooruitstrevende individuen dus, moet de vooruitstrevende bestuurder door de objectief aantoonbaar juiste radicale keuzes lange termijn doelen gaan stellen, doelen dus die ook op de lange termijn voor meer kwaliteit, voor duurzame innovatie, voor ontwikkeling van de beschaving van individuen zorgen.

De niet-filister en vooruitstrevende bestuurder gelooft in het bestaan van objectieve waarheid – en goede en slechte individuen

De bestuurder in de democratie van de toekomst is zich kortom nog bewust van het bestaan van objectieve waarheid, gelooft nog in het bestaan van objectieve waarheid, en durft op basis daarvan nog zelfbewust die radicale keuzes voor goed en slecht te maken.

Een belangrijke tegenstelling tussen de vooruitstrevende bestuurder en de filister is dat de filister de eigen slechtheid vaak probeert te overschreeuwen door te wijzen naar groepen van individuen, die hij indeelt in het ‘foute’ kamp op vermeende inferieure kenmerken van de groep; zoals een nooit werkelijk bestaande groepsopvatting van een religie of ideologie, uiterlijke kenmerken, iemands roots en andere oppervlakkigheden. (Terwijl de niet-filister gewoon objectief aantoonbaar inferieure eigenschappen durft te benoemen – om ze elders tot hun recht te laten komen – buiten het landsbestuur bijvoorbeeld).

De vooruitstrevende bestuurder helpt andere individuen zichzelf te verheffen

De reden dat de filister dit doet is even eenvoudig als gevaarlijk. De eigen slechtheid, het eigen gebrek aan talent voor het inspireren van anderen met de eigen goedheid, visie of inzicht, dat hem al vanaf zijn vroegste jeugd duidelijk maakt dat hij alleen de boventoon kan voeren door degenen die wel over talent voor het inspireren van anderen beschikken neer te drukken, wordt in een soort wanhoopsdaad ter ere van een heel vernietigende versie van een ego dat gebaseerd is op het haten van alles dat wel het talent, de esthetica, kortom het geluk heeft wat hij zelf ontbeert, ingezet voor het oproepen tot haat, chaos en geweld tegen de Enge Ander – die immers juist door zijn afwijken van de middelmaat – als weinig anders een bedreiging vormt voor de ongelukkige filister.

En zo hebben we door te starten met het ontleden van de filister om te kunnen beschrijven welke individuen niet en welke wel de leiding op zich kunnen nemen in een zich duurzaam vernieuwde democratie, iets heel belangrijks aangestipt: de opvoeding en verheffing van onze kinderen. Om de gevoelens van met name de ouders van de filisters, zelf ook vaak filisters met een ellendig leven, verstrikt in vele kunstmatige neerdrukkende machtssystemen, te sparen zijn we niet gewend de filisters van jongs af aan te lokaliseren en hun eigenschappen te benoemen; om ze niet alleen onschadelijk te maken voor anderen, maar vooral ook voor zichzelf. De filister is namelijk niet alleen een type dat wil vernietigen – hij wil ook en vooral zichzelf vernietigen.

In niet-oorlogssituaties vernietigt de oorlogszuchtige filister altijd zichzelf – en daarmee de wereld, het ecosysteem aarde dus. Zouden wij de filister wat beter lokaliseren en helpen de positieve kanten van zijn slechtheid te vinden en benutten (want mocht u denken dat slechtheid alleen een negatieve eigenschap is, en wel eentje die we kunnen missen in onze maatschappij dan heeft u het bij het verkeerde eind, het is ook die diversiteit die de wereld laat ronddraaien) dan zouden de filisters, op andere plaatsen dan de plaatsen waar het landsbestuur is belegd – een geweldige bijdrage aan de vooruitgang van de beschaving van individuen kunnen leveren: als technici, wetenschappers, land- en werkmannen of docenten van filisters die opgeleid willen worden in dergelijke richtingen.

Maar laten we eerlijk zijn: we moeten natuurlijk nooit een filister voor een klas van vooruitstrevenden neerzetten. Dat mogen wij onze kinderen niet meer aandoen.

Meer over het voor onze innovatief duurzame maatschappij zo belangrijke onderwijs in Deel 3 van dit manifest voor Duurzame Innovatie.

Manifest voor Duurzame Innovatie (Deel 1)

 

Inleiding

In Nederland consensus land zeggen wat er moet gebeuren zonder meteen immigratie of de roots van groepen individuen er aan de haren bij te slepen is natuurlijk nogal een trendbreuk sinds 6 mei 2002, de dag waarop er in Nederland door politiek en media een stilzwijgende afspraak werd gemaakt dat zij voortaan vooral in gesprek zouden gaan met zelfs de ergste fascisten. 

Ik ben me terdege bewust van de storm van kritiek die in een land van filisters los zou kunnen branden bij iedere stellingname die probeert individuen vooruit te helpen de 21-ste eeuw in. Net zoals ik me bewust ben van de gevaren die de haatpredikers in politiek en media, en dat zijn er nogal wat, vervolgens via hun vaak wat minder intelligente volgers over een individu die stelling neemt tegen het normaliseren van fascisme, kunnen afroepen.

Toch heb ik mij de euvele moed gemeend te moeten permitteren om de ondergang van het steeds wilder om zich heen slaande fascisme, of de onnadenkendheid in politiek en media die dat fascisme steeds meer normaliseert, te moeten bevorderen met een manifest voor duurzame innovatie van onze suboptimale vorm van democratie. De grote groep vooruitstrevenden die ons land ook rijk is, verdient het.

Ik hoop met mijn op opbouw en vooruitgang gerichte manifest beide kampen, conservatief en vooruitstrevend, te inspireren tot een constructieve discussie over de steeds noodzakelijker wordende ideeën voor een betere, vooruitstrevende wereld, te beginnen met onze democratie. Omdat het alternatief, doorgaan op de weg van zelfhaat en zelfvernietiging waartoe de media en politiek een groot deel van de Nederlanders probeert op te hitsen, tot niets anders dan chaos, haat en geweld, kortom tot achteruitgang kan leiden.

Ik wens u dan ook een inspirerend en vooruitstrevend 2018

Manifest voor Duurzame Innovatie

Deel 1: Democratie

Doel: individuen vooruit helpen naar een hoger beschavingsniveau

We leven alweer een tijdje in de 21-ste eeuw maar ondanks al de verschrikkingen die de 20-ste eeuw ons gebracht hebben, van holocaust tot atoombom en neoliberalisme, lijken met name politici (en journalisten) weinig te hebben opgestoken van die geschiedenis.

Omdat wij wel hebben opgelet – en bovendien vinden dat het tijd wordt om vooruit te kijken, hierbij eens een bijdrage aan wat de Avant-garde behoort te doen: nadenken over verbetering van onze maatschappij en de verbeteringen inzichtelijk maken voor degenen waarvoor deze verbeteringen bedoeld zijn: vrije individuen in een zich duurzaam ontwikkelende samenleving.

Duurzame innovatie is de titel van dit manifest en het probeert zonder blind te zijn voor het verleden toch los van oude regels en structuren vooruit te kijken naar wat kan worden, in Deel 1 dus naar een optimale vorm van democratie.

Alleen nog maar vooruitstrevende politici

Duurzame innovatie van onze democratie betekent allereerst dat wij in de nabije toekomst onze democratie zo moeten vernieuwen dat alleen vooruitstrevende individuen nog gekozen kunnen worden als volksvertegenwoordiger. Keuzes maken is wat er nodig is in de democratie van de toekomst.

En omdat de echt vooruitstrevende keuzes alleen door dieper nadenkende en zorgvuldiger formulerende vooruitstrevende individuen worden gemaakt is het zaak te stoppen met het in staat stellen van gevaarlijk visieloze op macht beluste types zonder inzicht, om andere individuen te vertegenwoordigen in een democratie. Dergelijke types zorgen als bestuurder namelijk alleen maar voor het behouden van een bestaande of instellen van een nieuwe, conservatieve status quo die moet dienen om de gevestigde orde ten koste van de vooruitgang van individuen in het zadel te houden.

Misverstand nummer 1 opgelost: links en rechts bestaan niet meer

Om misverstanden te voorkomen nog even wat nader ingezoomed op wie dan die vooruitstrevenden en conservatieven zijn. Van het grootste belang hierbij is te beseffen dat de oude links- rechts indeling in de politiek niet meer volstaat om goed weer te geven waar iemand staat op de schaal van vooruitstrevendheid. Conservatieven zowel als vooruitstrevenden vind je natuurlijk in alle vroeger links of rechts genoemde partijen.

Alleen nog maar onafhankelijke politici

Verder moeten alle potentiële toekomstige bestuurders in onze betere versie van democratie natuurlijk onafhankelijke kandidaten zijn; het is de enige manier om van het neoliberale, op macht gebaseerde politieke gekonkel van het huidige schooljongens-niveau naar een volwassen, op inzicht en invloed gebaseerd bestuur te komen.

Volledige transparantie kandidaat politici en stemmen via digid

Dat deze potentiële volksvertegenwoordigers zichzelf kandidaat kunnen stellen door hun visie, inzicht en lef volledig transparant te tonen in een voor iedereen toegankelijke online video en dat kiezers hen via hun digid account kunnen kiezen op een kandidatenlijst als hun presentatie vooruitstrevend genoeg was, lijkt me logisch.

Moderne vorm van goed georganiseerde anarchie, geleidt door de Avant-garde in plaats van door filisters

Deze moderne vorm van goed georganiseerde anarchie, waarbij niet meer iemands vermogen om soepel te buigen voor de macht maar iemands vermogen om invloed te verkrijgen door het juiste inzicht aan de juiste visie te koppelen – en deze visie met voldoende durf uit te dragen doordat de vooruitstrevende bestuurder van de toekomst naast intelligentie ook een voldoende mate van zelfsturend vermogen bezit, zal weer die zeldzame leden van de Avant-garde in plaats van de nu in de politiek alomtegenwoordige filisters in staat stellen hun talent voor het landsbestuur aan te wenden en de benodigde radicale keuzes voor het objectief aantoonbaar goede, optimale te maken.

Zodat een ingesukkelde beschaving die de Nederlandse cultuur is geworden weer aan kop van de vooruitgang wordt geplaatst – met als doel individuen vooruit helpen naar een hoger beschavingsniveau.

Volgende keer in Deel 2 van het Manifest voor Duurzame Innovatie: wat is een filister en hoe herken je hem/haar.

Een goede pedofiel is heilig

 

Iemands seksuele voorkeur is iemands individuele vrijheid, geworteld in zijn aanleg. Daar past alleen maar respect voor. Ook, en misschien wel vooral, als iemand geboren is als pedofiel. Juist de pedofiel verdient onze steun; omdat hij de enige is die zijn seksuele voorkeur niet mag praktiseren. Deze goede pedofiel is een heilige; hij houdt zich immers aan een zelf opgelegd celibaat. En er zijn hele volksstammen zogenaamde heiligen die hem dat niet na wisten te doen.

Mistral door het Maagdenhuis

 

Mei ’68 was een mooie tijd voor iedereen die houdt van een zich ontwikkelende beschaving. De studentenopstand van Mei ’68 begon net als veel revoluties in Parijs, maar ook in andere landen waren er grote protesten. Voordat de gebeurtenissen konden leiden tot radicale hervormingen drukte de Franse overheid de roep om hervorming echter alweer de kop in.

De studenten begonnen de revolte, hun volgers, arbeiders die het werk neerlegden, maakten de fout om geweld te gebruiken. Zo’n kans liet de gevestigde orde zich natuurlijk niet ontnemen: nu kon men de protesten naar hartelust neerslaan. Wie er was begonnen met het geweld – vermoedelijk de politie – deed niet meer ter zake.

In de tijd waarin we nu leven willen veel politici weer doen alsof de Parijse studentenopstand nooit heeft bestaan. Misschien willen ze wel terug naar de jaren ’50 – volgens sommigen willen ze zelfs terug naar de jaren ’30. Maar de verworvenheden van mei ’68 zullen progressieve individuen zich gelukkig nooit meer af laten nemen.

Het Europese conservatisme heeft met de Parijse studentenopstand een gevoelige klap gekregen. Een klap die de conservatieven niet te boven kunnen komen. Weinig namelijk zo onvermijdelijk als de eeuwige evolutie naar een steeds hogere vorm van beschaving. Conservatieve krachten zijn alleen in staat vernieuwing te traineren – niet om haar te stoppen.

Zie daar de reden van de meest bloeddorstige excessen door de eeuwen heen onder leiding van conservatieve politici: excessen die ontstonden door een misverstand; men dacht dat de vooruitgang van de beschaving te stoppen zou zijn met het doden van zoveel mogelijk vooruitstrevenden. Een groot misverstand natuurlijk. Immers, zoals de oude Carnot al zei: ‘Ce qui importe, ce ne sont point les personnes, mais les choses’.

Sinds de goede ideeën van mei ’68 zijn Europeanen dan ook voorgoed beter in staat om als individu betere, want vooruitstrevende keuzes te maken. En die verworvenheid zullen zij zich niet meer af laten nemen, al zou er in heel Europa nog maar één vooruitstrevende over zijn.

Of, zoals Wikipedia het treffend omschrijft: ‘Mei 1968 wordt als een kantelmoment gezien tussen de oude, conservatieve maatschappij met haar moralistische idealen op vlak van religie, patriottisme en respect voor autoriteit naar een meer progressieve maatschappij die individualisme en meer sociale vrijheid propageert.’

Deze zin herlezend besef ik me hoe ver het overgrote merendeel van onze heren politici en journalisten zichzelf eigenlijk al terug in de tijd hebben gezet. Misschien zijn zij inderdaad de jaren ’50 al voorbij, terug in de tijd met hun xenofobe ondergangsdroom van behoud van het bestaande, onvermijdelijk leidend tot de door hen zo hartstochtelijk gewenste zelfvernietiging.

Dat die onvermijdelijkheid hen drijft alles op alles te zetten om zoveel mogelijk volgers mee te nemen in de achteruit is een gedeelte van de verklaring voor de sterke weerstand tegen individuen die roepen om de voor vooruitgang altijd noodzakelijke radicale hervormingen.

Maar wat hebben wij eigenlijk te maken met luie denkers als de inferieure varianten van politici en bestuurders? Revoluties monden immers juist door die luiheid van de geest vaak uit in geweld. Lui denken is gevaarlijk wanneer het gebruik van geweld – al is het maar oogluikend – wordt toegestaan.

In veel revoluties nemen dan ook de politici van de toekomst; de nieuwe generatie machtswellustelingen de leiding. De echte, radicale, veranderingen ontstaan juist in de stilste, vreedzame hoekjes – op plekken waar je ze het minst verwacht. De Avant-garde loopt voorop door te denken en daarmee te acteren, niet door anderen te willen leiden naar hun eigen gedroomde machtspositie.

Maar zoals bijna altijd gebeurt tijdens revoluties ging ook in Parijs door weinig diep nadenken en onzorgvuldig formuleren het slechte idee heersen dat het bij revoluties gaat om de massa, om het aantal volgelingen – en zoals vaak ging ook toen de misschien nog wel dommere gedachte leven dat het gaat om het leiden van die massa.

Bij zoiets hoogdravends als een revolutie gaan we als vanzelf de massa proberen te organiseren, net als…de gevestigde orde voor ons ooit deed. Radicale verandering moet breken met die foute grondgedachte van het willen leiden in plaats van het willen inspireren van andere individuen – inspireren van individuen om zelf de leiding over het eigen leven te nemen, met de voor vooruitgang naar een hoger beschavingsniveau zo noodzakelijke goed onderbouwde radicale keuzes.

Een echt succesvolle opstand ontstaat juist wanneer individuen, en dat mag ook onafhankelijk van elkaar – sterker nog dat maakt die opstand nog veel sterker – in los verband georganiseerd, tot de conclusie komen dat er niet alleen dieper nagedacht en zorgvuldiger geformuleerd moet worden om een vreedzame revolutie tot stand brengen, maar dat er vooral individueel, in een veel losser groepsverband dan tot nu toe gebruikelijk, vreedzaam gestreden moet worden.

We moeten anderen inspireren, tot dieper nadenken en zorgvuldiger formuleren, zodat we allemaal – maar vrij en onafhankelijk van elkaar en daarmee onafhankelijk van suboptimale kunstmatige systemen – de voor ons enig juiste keuzes kunnen maken; voor vooruitgang naar meer vrijheid voor het individu. En laten we daar alstublieft het wapen van vrije individuen, het internet, voor gebruiken!

Om meer vrijheid voor individuen te realiseren zijn vooral radicale keuzes nodig. Dit is de reden dat in heel Europa vooral individuen die mei ’68 koesteren door dieper na te denken en zorgvuldiger te formuleren vooruit weten te gaan naar de volgende top na mei ’68. Een top die alleen zichtbaar wordt door bovenstaand proces nauwgezet te volgen – om deze radicale keuzes te kunnen maken.

In Nederland hadden we door de jaren heen diverse studentenopstanden, zoals die van de eerste Maagdenhuisbezetting op 16 mei 1969, een bezetting die 5 dagen lang duurde. Weinigen weten dat de Nederlandse versie van Mei ’68 in 1969 begon aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, die door opstandige studenten destijds werd omgedoopt tot Karl Marx Universiteit. Inspraak in het universiteitsbestuur was de rode draad van de eisen van de studenten.

Maar van Parijs in mei ’68 tot en met de laatste bezetting van het Maagdenhuis op 25 februari 2015 was er nog een rode lijn: na een aantal dagen vreedzaam protest werden altijd ontruimingen bevolen door de verantwoordelijke politicus. Eberhard van der Laan werd dan wel geroemd om zijn uitspraak ‘zorg goed voor onze stad en voor elkaar’; voor de moedige studenten die de zo noodzakelijke hervormingen durfden eisen met hun bezetting van het Maagdenhuis zorgde hij op zijn zachtst gezegd minder goed; hij besloot de ME tegen hen te laten optreden. Oftewel de roep om de zo noodzakelijke radicale hervormingen wordt, onder het mom van het voorkomen van of reageren op chaos en geweld, altijd gesmoord in geweld door de staat – om de gevestigde orde niet in gevaar te brengen.

In Nederland is daar natuurlijk geen gewelddadig verzet van de opstandelingen voor nodig, zoals in mei ’68 in Parijs. Onze poldermentaliteit laat geen ruimte voor het snel realiseren van radicale vernieuwing, van snelle verandering van de status quo. De angst voor chaos en aantasting van de macht van die gevestigde orde maakt primitieve instincten tot behoud van macht los in vrijwel iedere politicus.

We zullen dus slimmere oplossingen moeten bedenken om de volgende Maagdenhuisbezetting wel tot een succes te maken. En de enige manier om die slimmere oplossingen te vinden is door radicale keuzes te durven maken voor het goede, omdat alleen dat soort keuzes kunnen zorgen voor vooruitgang. We moeten ons daarbij niet meer laten afleiden door de instinctieve ontruimingsdrang van xenofobe conservatieven in politiek en journalistiek, die het goede slechts willen verbranden tot negatieve energie, en slechts zieltjes proberen te winnen voor hun ondergangsdroom van behoud van het achterhaalde – door het tegenhouden van vooruitgang.

De koele bries van de ratio moet maar eens door het Maagdenhuis gaan waaien. We hebben een beetje meer ervaring, een beetje meer vrouwelijkheid nodig om radicale hervormingen tot een succes te maken. Want succesvolle, vreedzame revoluties van onafhankelijke individuen ontstaan wanneer we een beetje meer beschaving en waarheid aan de dag leggen. Waarheid en beschaving; het zijn misschien wel niet voor niets typisch vrouwelijke woorden.

 

 

De beste stem is géén stem

 

‘En goddeloos is niet hij die de goden van de massa ontkent, maar hij die de opvattingen van de massa met de goden in verband brengt.’ Epicurus

 

Als je een kuddedier op de kast wil krijgen moet je zorgen dat er geen kudde meer is waar ‘ie zich in kan verschuilen, voor de waarheid. Veel gehoord misverstand heden ten dage is dat omdat de waarheid perspectivisch is en dus afhankelijk van hoe goed de lens in staat is een exact beeld door te laten, er geen objectieve waarheid zou bestaan. In deze tijden van de vertroebelde lens, met al die neusfluiters in de politiek, een begrijpelijk misverstand, maar we zullen dat vandaag eens proberen weg te nemen aan de hand van het startsein voor de verbetering van hun ‘democratie’:

Stoppen met Stemmen

Waarom stemmen wij eigenlijk nog is de vraag die we ons vandaag maar eens moesten gaan stellen. In deze stilstaande, neoliberale democratie is daar namelijk geen enkele reden voor. De objectieve feiten zijn dat onze democratie een volledig achterhaald want ondemocratisch onderdeel is van het neoliberale systeem dat haar in de lucht houdt, en dat niemand die wij als kudde op het pluche heisen dat systeem zal willen verbeteren: omdat dat namelijk zou betekenen dat men zichzelf zou wegstemmen. Mijn conclusie na een aantal jaren braaf stemmen is dat ons democratisch niveau zeer laag is – en vooral dient voor het instandhouden van het neoliberalisme, en niet voor de vooruitgang van de burgers die Tweede Kamerleden denken te vertegenwoordigen.

Maar ik heb een oplossing gevonden om uit deze impasse te komen. En wel een oplossing die juist dankzij het feit dat ze niet vrolijk meedoet aan ‘het feestje van de democratie’ die democratie kan verbeteren. Als we echt een proteststem willen uitbrengen moeten we bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen maar eens en masse besluiten om niet meer te stemmen. Als er niemand meer stemt is er geen enkele mogelijkheid meer voor de door allerlei gekonkel op een kieslijst belande politici om zich te verschuilen in de kudde voor de objectieve waarheid die zegt dat onze democratie in feite een dictatuur is, van diezelfde kudde en haar inferieure leiders.

Weiger nog langer mee te doen

met deze nauwelijks democratische poppenkast

Niet alle revoluties zijn goed, maar zo’n stille, beredeneerde revolutie door rustig thuis te blijven in plaats van mee te doen met de nauwelijks democratische poppenkast, waarmee we desondanks heel radicaal het roer omgooien en de heren ego-politici gedecideerd naar huis sturen, omdat iedereen nu wel weet dat ze niet geschikt zijn om ons te besturen, dat kon wel eens  noodzakelijk zijn voor de verbeterslag die onze democratie onvermijdelijk zal gaan doormaken.

En omdat we eerst het oude weg moeten gooien voordat we het nieuwe gaan installeren en ontwikkelen zou het ons sieren als we zelf de handschoen op zouden pakken voor deze radicale verbetering. Want als we dat niet doen blijven door onze neerdrukkende, neoliberale vorm van democratie, die eerder achteruitwerkt dan vooruit, in de Tweede Kamer politici verschijnen met telkens weer schrikbarend veel minder talent om individuen te besturen.  Politici die blijven denken dat een  land bestuurd mag worden met op macht gebaseerde visie in plaats van met op inzicht gebaseerde invloed

Links en rechts verenigd

Een bijkomend voordeel is dat we de burger hiermee pas echt aan het roer zetten van de vooruitgang. Want alle gebeuzel over participatie ten spijt was dat ‘nog niet helemaal’ uit de verf gekomen. Na een dergelijke stembusgang waarbij er welgeteld 0 stemmen uitgebracht zijn, wordt het pas echt dringend zaak de noodzakelijke verbeteringen van onze democratie door te gaan voeren.

Maar het belangrijkste voordeel lijkt me toch wel dat wanneer iedereen die vroeger valse hoop had op vooruitgang naar betere waarden door het stemmen op zich vooruitstrevend noemende politici, of op behoudt van het goede door zich conservatief noemende politici, politici die in feite echter met niets anders bezig waren dan met het eigen ego en het behoud van macht, dan verenigd is in zijn streven naar echte, want objectieve, verbetering van onze democratie. 

Een radicale keuze voor het einde van de haatprediker-politicus

De proteststem van de PVV-er wordt zo verenigd met de proteststem van de PvdA-er, SP-er, VVD-er en CDA-er. En alle kampen, van conservatief tot vooruitstrevend zullen in zekere zin verenigd zijn, omdat we allemaal weigeren nog langer te functioneren als stemvee voor talentloze egoïsten die slechts drijven op het manipuleren van de kudde met het gevaarlijk opzwepen van haat tegen alles dat afwijkt van de heersende, maar inferieure moraal. Het zou de allereerste keer in de geschiedenis zijn dat er in een land door alle stemgerechtigden hetzelfde; namelijk niet gestemd werd.

Doe dus mee. Blijf allemaal thuis bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen en breng de vooruitgang van onze democratie met één klap op gang door niets te doen. En maak daarmee de keus voor het starten van de installatie en ontwikkeling van een radicaal progressieve èn conservatieve democratie,

met de beste proteststem die er is: geen stem.

 

 

Homo Universalis

 

Vandaag is het tijd om eerlijk te zijn over waar we ons naartoe aan het evolueren zijn: de Homo Universalis; een kosmopolitische versie van onszelf, een type dat zijn talen spreekt, veel talenten heeft en meerdere van die talenten ontwikkelt in die integrale versie van de mens, ons betere zelf. Een zelf dat vanzelf zal ontstaan; en wel dankzij de multiculturele samenleving: we zullen steeds meer diversiteit in aanleg, waarden en talenten aan onze nakomelingen doorgeven, om ze daarmee sterker en beter te maken.

De potentie van onze kinderen zal groter zijn dan die van onszelf. Het zal een lang traject worden voor we het gemiddelde daarmee omhoog halen, misschien wel van 100-duizenden jaren, wie zal het zeggen, maar er zullen gezien de grote massa steeds dommer lijkt te worden – wat natuurlijk maar schijn is, ze is het altijd al geweest, ze is nu alleen beter zichtbaar, en niet alleen omdat ze groter in aantal is – om in ieder geval het gemiddelde niveau gelijk te houden, ontegenzeggelijk steeds betere, steeds universelere, steeds  kosmopolitischer mensen ontstaan, en opstaan. Dat wijzelf dat niet zullen zijn is misschien jammer, maar een schrale troost is dat onze kinderen dat wel zullen zijn, en anders wel de kinderen van onze kinderen, of…etc.

We hoeven daarvoor weinig anders te doen dan ze nu het goede voorbeeld te geven, door te kiezen voor objectieve waarheid, gevoel en… kwaliteit. Kwaliteit in de vorm van focus, bijvoorbeeld bij de keus van de mensen waar je wel en waar je niet mee omgaat. Gebruik naast je gevoel, dat nooit liegt – dat doen je hersens – de objectieve waarheid en een focus op vooruitgang om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en durf daar ook naar te handelen.

Voor de momenteel in grote delen van Noord-Europa heersende neerdrukkende en nihilistische neoliberale moraal is dit natuurlijk wel een harde waarheid; dat vooruitgang onvermijdelijk is en dat de xenofobe conservatieve fanatici onder ons gedoemd zullen zijn de tweede viool te spelen in iedere maatschappij, omdat ze daarin nooit de richting aan zullen mogen en kunnen geven (ze willen immers stil blijven staan).

Want volgens mij kunnen we zo langzamerhand wel stellen dat de ideale mens in het huidige suboptimale neoliberale systeem de xenofobe conservatieve fanaticus is, de mannetjesputter die nog denkt in kwantiteit en kuddes die aangestuurd kunnen worden met de grootst mogelijke nonsens. Zoveel mogelijk onzin aan zoveel mogelijk kuddedieren verkopen betekent winst en… is dus goed. Daarvoor is het echter wel erg belangrijk om de kudde in het ongewisse te laten over de betekenis van en het verschil tussen goed en kwaad. Over het feit dat er überhaupt een verschil bestaat.

Misschien moeten we zelfs wel stellen dat onze neoliberale xenofobe vrienden bewust domme dingen moeten zeggen om zichzelf te handhaven. Het is als de Christelijke roofridders van weleer; die zogenaamd het enig juiste geloof kwamen brengen tot in alle uithoeken van de wereld: het herhalen van een mantra die neerdrukt lukt misschien wel beter wanneer aantoonbaar onjuiste aannames met schijnbaar volle overtuiging en veel vertoon van macht overgebracht worden – zeker wanneer het onuitgesproken doel is rijkdommen te roven van de neergedrukte Enge Ander; om objectief aantoonbaar nuttige waarden als diversiteit en vooruitgang onder te doen sneeuwen door de neoliberale Heiland: de markt. Als alles waar de xenofobe conservatieve fanaticus voor staat vooral opgehangen is aan het slechte; aan kwantiteit voor kwaliteit en aan feitelijke onjuistheden dan is het zaak voor de xenofoob deze onjuistheden en het slechte zo snel mogelijk… te verheffen tot de standaard, daardoor te normaliseren – en vervolgens uiteraard uit alle macht proberen te conserveren.

Dit laatste verklaard de schuimbekkende woede die zich van xenofoben meester maakt wanneer de vrijheid van meningsuiting niet wordt gebruikt om anderen uit te schelden en neer te drukken, maar voor het uitwisselen van informatie over objectieve waarheden. Op media als twitter zien we dit fenomeen zich dag in dag uit afspelen. Ga niet in discussie met de meest fanatieke xenofoben op twitter: zij zullen u negeren, met een stropop proberen te bedreigen of zeggen dat u ze uitscheldt zodra u de objectieve waarheid benoemt. Wat natuurlijk logisch is, want liegen is alles dat ze kunnen, ze zijn verleerd dieper na te denken en zorgvuldiger te formuleren. Zo bezien is het de vraag of het wel echt een gebrek aan integriteit is bij de xenofoben en niet eerder een vorm van een hersenziekte die ervoor zorgt dat het vermogen tot nadenken met de dag verder degenereert – door een continue bewuste keuze voor leegte, neerdrukken en stilstand. Het is bewezen dat wanneer bepaalde hersenpaden veel gebruikt worden ze sterker kunnen worden – en dat weinig gebruikte denklijnen langzamerhand krimpen.

Het is de reden dat het belangrijk is in alle rust zoveel mogelijk prikkels te verwerken met uw hersens en zoveel mogelijk anders, tegen de heersende opinie in te proberen te denken, niet alleen om uzelf te controleren op onjuiste aannames, maar ook om uw hersens fit en lenig te houden.

Xenofobe fanatici die per abuis in staat zijn gesteld het bestuur van een land op zich te nemen slagen er juist hierdoor nooit in het goede, de vooruitgang te bevorderen. Ze zijn er simpelweg niet slim, niet integer, niet rationeel, niet geestelijk flexibel, niet Homo Universalis genoeg voor. Het slechte zal, omdat ze het misverstaan voor hetgeen benodigd is om bestaande, achterhaalde waarden te behouden, door hen altijd de hand boven het hoofd gehouden worden wanneer men moet kiezen tussen het bestaande, slechte – en vooruitgang. Het is de reden dat xenofobe conservatieve fanatici nooit in staat gesteld mogen worden het landsbestuur op zich te nemen. Dat daar nog geen wet voor is, is misschien nog wel de grootste misstand in westerse democratieën.

Het is veel natuurlijker om neer te drukken met leugens dan met de waarheid. De waarheid wekt altijd op, om op te staan voor de strijd der ideeën. Het continu uiten van objectief gezien onjuiste meningen met een vaak haatdragende ondertoon is nodig om inferieure systemen als het neoliberale systeem in de lucht te houden, om te onderstrepen dat niet de objectieve waarheid maar haat tegen alles dat afwijkt van de xenofobe, neoliberale moraal belangrijk is voor het instandhouden van het suboptimale, het stilstaande, het soms zelfs achteruitlopende. Het is de drijfveer van de xenofoob om dit neoliberale systeem – door ondiep nadenken, onzorgvuldig formuleren en een gebrek aan focus op objectieve waarheid – te conserveren, omdat daarmee zijn wereldbeeld, maar vooral zijn macht geconserveerd wordt.

Natuurlijk weten we ondertussen dat een bepaalde mate van xenofobie in ieder mens zit. En dat het de kunst is dit te beteugelen voordat het neerdrukkend, of nog erger: voordat het fascisme wordt. En dat individuen dit zelf zullen moeten doen, door zichzelf te ontwikkelen, naar een betere versie – van zichzelf.

Gezien het grote aantal xenofobe conservatieve fanatici (globaal gezien is zoals we eerder zagen 40-60% van de mensen xenofoob en fanatiek conservatief) een hele opgave, zeker gezien de xenofobe conservatief van nature het ontwikkelen van zichzelf naar een betere versie absoluut niet ziet zitten. Hij zou daarmee immers aan de buitenwereld toegeven dat hij minder goed is, minder waarheid bezit. En zoals we net zagen is zijn machtsbasis nu juist doen voorkomen alsof de nonsens die men verkoopt de standaard is en nodig om bestaande, vaak nihilistische, waarden te behouden.

Voor het verheffen van jezelf is het onderscheid tussen goed en kwaad essentieel. Dit onderscheid is echter, onder meer door een paar duizend jaar Christelijke kerk, haar opvolger het neoliberalisme en andere vormen van neerdrukkende systemen, langzaam uit de heersende moraal  weggevaagd.

Voor de vooruitgang naar de Homo Universalis is het belangrijk dat het er weer in terugkomt. Wanneer dit onderscheid weer helder wordt op alle van toepassing zijnde onderwerpen, dan kan ieder individu in ieder geval duidelijk zien hoe hij zich beter zou kunnen ontwikkelen. En die transparantie haat de echte xenofoob.

Des te meer reden om de gemeenschappelijke vooruitstrevende waarden en doelen de komende jaren eens even wat duidelijker neer te gaan zetten, door te focussen op objectieve waarheid, kwaliteit en zelfverheffing, en deze waarden transparant te maken, voor iedereen.

Doen we dat niet dan blijft de xenofobe conservatieve fanaticus, dat inferieure menstype zonder besef van of interesse in goed en kwaad, de kans krijgen ons vooruitstrevenden uit elkaar te spelen omdat we geen gemeenschappelijk doel, geen focus hebben. En geen maatlat waarlangs we onze inferieure medemensen kunnen leggen om ze aan te tonen wat ze allemaal niet meer zouden moeten willen – omdat ze het niet kunnen.

Het is tijd om de Homo Universalis als maatlat te gaan gebruiken – en te definiëren waaraan ze zal moeten gaan voldoen. Het is de enige manier om af te komen van de levensgevaarlijke situatie waarin, met het voortschrijden van de techniek, xenofobe conservatieve fanatici in het landsbestuur niet alleen het land maar (delen van) de wereld in het onheil kunnen storten, simpelweg door hun gebrek aan diversiteit, talent, hun xenofobie en hun fanatieke vorm van conservatisme, dat hen onbewust in de afgrond van het eigen ego, het eigen gelijk, het eigen ondiepe nadenken en onzorgvuldige formuleren doet wandelen, aan de hand van het overigens op de rand van diezelfde afgrond balancerende neoliberale systeem.

 

Wijsheid moet vliegen

 

 

Een ontevredene. – Dat is een van die oude dapperen: hij ergert zich aan de civilisatie, omdat hij meent dat deze zich ten doel stelt alle goede dingen, eerbetuigingen, schatten, mooie vrouwen, – ook voor lafaards toegankelijk te maken. – F.W. Nietzsche in Morgenrood

Het betere en het mooiere niet willen heeft te maken met tevreden zijn. Maar ook met een gebrek aan lef om dingen achter je te laten die je veiligheid en rust geven. Hadden we geen vrouw en kinderen (en/of te dure hypotheek) dan waren we natuurlijk al lang avonturier geworden en aangemonsterd op de Tres Hombres om in 6 maanden de oversteek heen en weer naar de Dominicaanse Republiek te maken. Om eerlijke, biologische rum, koffie en cacao te kopen, zeilend mee terug te nemen en de lading in de haven van Amsterdam uit te laden, op een bakfiets.

Maar is dat wel echt avontuur? Is dit wel mooier en beter? Zijn dit de goede werken die ons straks in onze laatste uren tevreden kunnen doen terugkijken op ons leven?

Welnee, wij ontevredenen zijn daarvoor veel te rustig geworden. Kalm kijken wij uit over de woeste zee, omdat we alleen de hoogste golven nog als uitdaging zien, en we trotseren doelbewust alleen het grootste gevaar. Andere dingen laten we van onze rug afglijden als de golf waarmee we speelden in de laatste zomer.

Van achter ons computerscherm kijken we ondertussen of er niet een betere manier is om energiezuinig en milieubewust te vervoeren en we vertellen onszelf dat er toch al lang elektrische vrachtwagens en vliegtuigen mogelijk zijn. Zou de kapitein van de Tres Hombres dat mooiere en betere eigenlijk wel willen? Dan zou hij immers niet meer veilig en rustig hoeven varen!

Dus waarom zouden we onszelf eigenlijk nog afbeulen op een schip, als we in diezelfde schaarse tijd ook aan ons betere en mooiere geestelijke zelf hadden kunnen werken?

We maken het hier en nu graag mooier en makkelijker om de toekomst niet te onzeker in te hoeven gaan. Waarna we tijd kunnen maken voor belangrijker dingen. Een bierfestival bijvoorbeeld, zoals dat in mijn gemeente, Hilversum, binnenkort wordt georganiseerd. De vooruitgang moet volgens lokale politici van sommige dorpen immers een bruisende…bierstad maken.

Wat leven we toch in een enerverende tijd! Het nihilisme probeert ons dag in dag uit, heel ver weg en heel dichtbij, onophoudelijk mee haar onvermijdelijke afgrond in te nemen. De filosofen onder ons zullen uit steeds beter hout gesneden moeten worden om er überhaupt nog tegenwicht aan te kunnen bieden.

Wijzelf zullen natuurlijk eerder een filosofie festival dan een bier festival organiseren, omdat we graag dingen doen waar wel enige aanleiding voor is. Het nihilisme is al voldoende vertegenwoordigd. Hoe hard het neoliberalisme ook zijn best doet om ons te laten geloven dat alleen het nihilisme van een bruisend bedrijfsleven belangrijk is – en een bruisend geestelijk leven maar weinig relevant zou zijn – wij weten wel beter.

Filosofen zijn dan ook bij uitstek degenen die onvermoeibaar op zoek gaan naar het mooiere en betere. Er zijn zelfs filosofen (Nietzsche en Plato of Socrates) die denken dat – naast koningen – alleen filosofen het geluk kunnen bereiken. En die filosofen hebben natuurlijk gelijk.

De vraag die dit wel oproept is wat geluk ook alweer was. Laten we eens stellen dat geluk het continu zoeken naar het mooiere en betere is. De zoektocht naar kennis en wijsheid die dit kan zijn is een schijnbaar eenvoudig te bereiken surrogaat voor het avontuur zoals dat algemeen geaccepteerd is. Maar… wij weten gelukkig alweer beter.

Wij varen doelbewust alleen nog virtueel uit naar een wilde zee, en dan nog weer alleen om onze hersens te ordenen en te verrijken, op zo’n manier dat wij er vooral zelf en vooral geestelijk beter van worden. In de vaste overtuiging dat wanneer wij beter worden anderen daar ook van meeprofiteren. Direct of indirect.

Om continu op zoek te kunnen zijn naar het mooiere en betere is het belangrijk dat we tegendraads durven denken en de als gevolg daarvan altijd vrij snel opborrelende stevige kritiek ook op de juiste wijze durven te uiten. Dat wil zeggen op een weloverwogen, verstandige manier. Enige diplomatie is ons vooruitstrevenden immers niet vreemd. Maar ook op een onbaatzuchtige manier. Wanneer het mooiere en betere onze deur een keer voorbij gaat hoeven we het niet al scheldend boos achterna te gaan lopen.

Want stelt u zich eens voor dat wij, al dan niet uit nood geboren, niet zoveel om inhoud, om geestelijke kwaliteit zouden geven. Maar we treffen ongemerkt wel om de haverklap overal mensen aan die mooier en beter zijn wat betreft die geestelijke kwaliteit. Als we kinderen hebben zien we bijvoorbeeld om ons heen overal mooiere kinderen, die een beter karakter hebben. Kinderen kortom die een voorsprong hebben, op onze eigen kinderen en op onszelf, omdat ze simpelweg met meer talent geboren zijn. Dat gaat zich wreken in ons onderbewuste; onze xenofobie zal op gaan spelen.

De vaak sterke relatie met onszelf, onze partner, ons kind of de een of andere groepscultuur op het spel zetten door het risico te nemen een objectief aantoonbare achterstand als feit te accepteren, om vervolgens te kunnen verbeteren door enige afstand te nemen van die intieme relatie met iets of iemand waar we innig mee verbonden zijn, het valt ons nogal zwaar.

Maar het conserveren van het bestaande kost een stuk minder energie dan het trekken aan het dode paard dat filosofen voor ons doen. Iedere filosoof weet immers dat het grote niets uiteindelijk de enige werkelijkheid zal zijn. Maar ook dat tot die tijd ‘de’ werkelijkheid niet bestaat. Daarom is wijsheid en objectieve kennis voor iedere echte filosoof de heilige graal, om het mooiere en betere te kunnen realiseren voordat de aarde met alle eventueel nog overgebleven mensen onvermijdelijk ten onder gaat, als ze opgeslokt wordt door de stervende zon.

Maar de Avant-garde trekt nooit echt aan een dood paard. Die trekt aan een realistische droom die de tijd tussen nu en het einde draaglijker kan maken. Voor die uitzonderingsmensen onder de vooruitstrevenden geeft verbetering juist energie, die ze overigens ook hard nodig hebben om het voorbeeld te kunnen stellen voor allen; om hun bouwwerken te realiseren, op de top van de groene heuvel.

Net als het knappere vriendje of vriendinnetje van ons kind, zorgt de Avant-garde eeuwig voor een heel natuurlijk dilemma in het conservatieve deel van ons brein. Ze daagt onze geest zonder genade uit: om te verbeteren.

Haar wondermiddel? Jaloezie. Geen betere drift dan de jaloezie; zo worden we tenminste een stukje verder omhoog gestuwd! Dankzij die vermaledijde hebzucht die het betere en mooiere, die kwaliteit wil hebben.

Verbeteren begint echter met accepteren dat er überhaupt anderen zijn die beter zijn dan wij. En die opgave voelt voor ons vooruitstrevenden weliswaar vederlicht aan, de meest hardnekkige xenofobe conservatieve fanatici onder ons snappen hier niets van, kunnen dit nauwelijks. In plaats dat ze zichzelf liefhebben, wat hen door aangeboren en ontwikkelde afwijkingen in dat vermogen om lief te hebben nauwelijks lukt, haten ze liever de afwijkende ander – en daarmee zichzelf. Haat is niet voor niets de nihilistische variant van jaloezie, die individuen meeneemt in de achteruit en in het ergste geval zichzelf en zoveel mogelijk anderen vernietigt.

De mensen aan de macht, politici, zijn de haters bij uitstek, de echte slechteriken. Wie ze altijd rijker zullen maken zien we vandaag weer, op prinsjesdag: de rijken en de slechten.

Maar de geheime troef van de goeden is hun geluk; hun kennis en wijsheid. Daar snapt de slechte mens niets van, omdat geluk geen macht of geld oplevert. Heel vreemd.

Het enige wat groter wordt bij de slechterik is de haat, zeker wanneer de Enge Ander meer afwijkt van de kuddemoraal en zich minder aantrekt van de haat van de kudde. Het is de reden dat onze xenofobe kant van nature de neiging heeft iedereen die het waagt om ondanks de afkeuring van de groep waartoe wij onszelf rekenen toch trots datgene te blijven doen waarom de groep hem nu juist zo haat, als het even zo uitkomt tot bloedens toe neer te drukken.

Niets wekt zo veel weerzin op bij de radicale xenofoob, de nihilist en ondergangsdenker, als het mooiere en het betere. Het toont de nihilist namelijk dat het ook anders kan, in een wereld die voor de nihilist onbereikbaar is: de geestelijke wereld, oftewel: ons denken.

Zo bezien heeft iedereen wel eens te maken gehad met de potentiële xenofoob in zichzelf: toen onze trots werd gebroken door iets dat afweek van hetgeen we probeerden te conserveren en dat zich zonder enige vrees of schaamte boven onszelf verhefte, om ons, alleen al door zichzelf te blijven, in ons gezicht uit te lachen – vanwege onze kinderlijke zwakte, ons onvermogen om dieper na te denken of bijvoorbeeld om onze ontoereikende woordenschat.

De schijnbare remedie tegenover de trots van het Sterkere, degene die af durft te wijken van de kudde, die trots die ontstaat wanneer iemand weet dat hij objectief gezien beter is dan de kudde, is het afwijkende te doen stoppen – of, in het ergste geval, te doden. Het is deze uitwas van de in ieder mens van nature aanwezige xenofobie die kan uitmonden in een vorm van fascisme die in potentie gevaarlijk is voor het voortbestaan van de hele wereld, omdat ze zo alomtegenwoordig is en technisch gezien steeds beter in staat om alle leven op aarde te vernietigen.

Het is de boosheid over het onvermijdelijke einde, over de nutteloosheid en over het onvermogen om die nutteloosheid op te heffen, door de beperktheid van iemands geest, die iemand kan drijven tot de obsessieve versie van ons natuurlijke zelf, met haar natuurlijke drift, de xenofobie: de fascist, die niets anders wil dan het eigenhandig stoppen van die enge wereld, ruim voordat het natuurlijke einde is aangebroken. Dat Kim Jong Un en Trump nog geen echte fascisten zijn wordt bewezen door het feit dat de wereld nog bestaat. Ze zijn niet angstig genoeg om hun wereld te stoppen.

Bij iedereen, ook bij degenen die haar zeggen te bestrijden, is de xenofobie een intrinsiek onderdeel van zijn bestaan. Zonder een zekere aandrang om het afwijkende te bestrijden zou het goede immers niet bewaard kunnen worden.

En net als iedere waarheid is ook ‘het goede’ voor de meeste individuen nog een subjectief begrip – waarmee nog maar weer eens het belang onderstreept is van de dringende noodzaak voor acceptatie dat er überhaupt een objectieve waarheid bestaat – en dus is er een heel menselijke reden voor de aandrang van de Noord Koreaanse leider om tot vervelens toe oorlogsretoriek tegen aartsrivaal Trump uit te slaan. Een logische, maar onbeschaafde reden, omdat het een reden is die teveel geworteld is in het nihilisme. Al is het geen puur nihilisme; men wil immers nog iets wat men goed en van waarde acht behouden.

Beschaving zou echter zijn de eigen waarden te verbeteren, in plaats van doelbewust te kiezen om op je eigen apenrots te blijven zitten, met miljoenen gevangen burgers, die allemaal last van je hebben, die je neerdrukt, onderdrukt en soms zelfs vermoord – voor niets meer dan je eigen ego en subjectieve waarden.

Het slechte in ieder mens voelt dezelfde aandrang als een Kim Jong Un of Trump – en is dankzij haar slechtheid, voor de kortere termijn, in staat harder en effectiever dan het goede te bepalen wat er gebeurd in de wereld. Het goede zal weliswaar uiteindelijk overwinnen, maar het is nog maar de vraag tegen welke prijs en binnen welk tijdsbestek, in de eeuwige wederkeer van hetzelfde.

Laten we dus maar niet teveel naar het verleden kijken bij het voorspellen van de toekomst; het zou ons sceptici wel eens heel pessimistisch kunnen maken. Maar wij, ja-zeggende mensen, kunnen geen pessimisten zijn. Wij weten in onze persoonlijke strijd tegen de xenofobie ons ego nog te onderdrukken en accepteren nog dat inferieure waarden het niet verdienen om geconserveerd te worden terwijl ze ondertussen het mooiere en betere neerdrukken.

De wijsheid moet vliegen, en graag zo vrij als een gierzwaluw. Een vogel die leeft in de lucht en alleen naar beneden komt… om zichzelf te vermeerderen.

‘Wij moeten de gierzwaluw achterna. De leider die altijd in de lucht blijft hangen; die geen behoefte heeft aan de macht die stevige voeten geeft maar altijd op zoek is naar de hoogste macht; de zon.

Om uiteindelijk onherroepelijk neer te dalen tot de aarde, in het besef dat zijn aanbidding van de zon hem weliswaar steeds hoger bracht op de thermiek van kennis en wijsheid, maar haar soort zichzelf liet blijven:

Zonaanbidder, gemaakt van dezelfde sterrenstof, gedoemd om deze prachtige aarde onder zich te laten, zonder haar ooit te kunnen verlaten.

Juist door naar haar terug te keren gaat ze onder – de zon achterna. Om de volgende morgen weer op te komen, in het morgenrood.’ – IvB

 

Niemand wil nog wonen in Hoogeveen.

De voorzitter van de ondernemersvereniging had een oudere broer die voorzitter was van de lokale Conservatieven, die weer goede banden had met de snackbar in de winkelstraat.

Een winkelstraat die op de schop moest van de oudere broer – en daarvoor was draagvlak nodig van de burger, en dan met name van de burger die rond de winkelstraat woonde en dus vooral van de ondernemers in de winkelstraat; die brachten immers geld in het laatje voor de gemeente.

Er was wel een burger met een, veel te wild, idee voor een promenade in Franse stijl, in het midden van de brede winkelstraat, omzoomt door lindes. In dat midden kon dan volgens haar een schelpenpad worden aangelegd dat ‘die oude zeemansdroom’ dichterbij moest brengen.

Met iedere stap zou dan volgens deze vrije geest (import uit het westen) ‘een vleugje zeemanslucht opgesnoven kunnen worden, de geesten in dit dorp zouden weer kunnen dromen van het uitvaren naar verre, onbekende landen, de wilde zee moedig trotserend…’

Maar de makelaar in de winkelstraat, die een goede vriend was van de jonge broer, omdat hij hem ooit de eerste keus had gegeven bij de aankoop van een kapitale villa in het centrum, wilde graag dat ‘de’ burger, of de consument zoals hij hem graag wilde zien, die wandelende portemonnee zoals hij wel eens gekscherend zei tijdens vergaderingen van de ondernemersvereniging, langs zijn etalage liep, om al die huizen die hij eigenlijk nooit kon kopen wel te bekijken en, verlekkerd door zoveel status, zichzelf bijna dood te werken zodat hij toch ooit, via een bevriende bankrelatie, die loodzware hypotheek zou kunnen opbrengen.

Dikke Toon van de snackbar op de hoek wilde hetzelfde voor zijn innovatieve aanbod, van allerlei soorten vlees en friet, en dus werd uiteindelijk in plaats van voor een promenade in Franse stijl met zichtas, veel groen en schelpenpad-dat-rook-naar-zee, naar analogie met de oud-middeleeuwse barrière die de gildes in het dorpje eigenlijk ook nu nog vormden met hun ‘innovatieve’ business concepts (alleen de taal was veranderd), besloten het plein voor enkele miljoenen, door de armlastige gemeente met enige moeite opgehoeste euro’s, om te toveren tot een langgerekte opeenvolging van … enorme vierkante plantenbakken, die elke doorgang door het midden van de brede winkelstraat voor de wandelende burger afsloten.

Ter afwisseling werd ook over een hele lengte van het midden van de winkelstraat een langgerekte betonnen bak met water aangelegd, zodat mensen aangemoedigd werden om aan de ene kant van de winkelstraat heen langs de etalages te wandelen en aan de andere kant weer terug. Water was een geweldig goed gevonden barrière om te zorgen dat consumenten niet in de verleiding zouden komen één van de aantrekkelijke aanbiedingen van de heren ondernemers over het hoofd te zien door onverhoopt van de ene naar de andere kant van de winkelstraat te wandelen.

De ondernemersvereniging was tevreden zo; iedereen werd immers gedwongen langs hun etalages te lopen, in plaats van deze links te laten liggen terwijl hij over zo’n waardeloos schelpenpad iets nutteloos als wandelen aan het doen was. De middeleeuwen waren voorbij, hier ontstonden de prachtigste betonnen bakken, onderhoudsarm met laaggroeiende bodembedekkers en netjes schoon te houden met wondermiddelen als het uiterst moderne glyfosaat, of zoals de jonge broer het wel eens noemde: ‘het wijwater van het neoliberalisme’.

Diezelfde mevrouw met het idee van het schelpenpaadje had overigens weleens een idee ingebracht bij de gemeente om dit prachtmiddel te verbieden omdat dat beter voor het milieu zou zijn en dat sprak dus ook al niet in het voordeel van haar idee voor de winkelstraat. De meeste ondernemers hier kwamen immers uit een voortreffelijk milieu – en wilden niet lastiggevallen worden met nutteloze suggesties dat dat niet zo zou zijn.

‘Moderne wondermiddelen, voortgebracht door onze superieure westerse cultuur’ zo noemde de oudere broer dat eens heel eloquent in een raadsvergadering. Een middel dat ‘symbool stond voor een nette, door de mens gemaakte wereld, waarin dankzij schone randvoorwaarden, de handel en het ondernemerschap tot bloei konden komen in een hoge omzet – en dus een hoge winst.’

Innovatie was vaak maar idealisme en daar was de lokale ondernemersvereniging nu wel klaar mee. Vroeger waren er nog wel eens ondernemers te vinden die op de PvdA stemden, maar de plaatselijke cultuur accepteerde dergelijke idealisten (het woord werd binnen de vereniging nooit zonder zichtbare walging uitgesproken) gewoonweg niet meer. Iedereen kon nu wel weten dat het verbeteren van de wereld simpelweg het creëren van meer winst is, zodat ook voor dit prachtige dorp bedrijventerreinen aangelegd kunnen worden langs een nog nieuw te bouwen snelweg. Dat verdiende dit dorp gewoon.

 

De winkelstraat, waar na enige jaren niets interessants meer te koop was, omdat niemand nog zeelucht in zijn neus had, en dus niemand werkelijk duurzaam durfde te vernieuwen, bleef ook de volgende jaren het zorgenkindje van de gemeente, misschien wel juist door de miljoenen verslindende metamorfose. Maar gelukkig was de uitgave politiek te verantwoorden, omdat het doel, tevreden ondernemers, met buitengewoon veel draagvlak behaald was. Alle burgers wandelden immers netjes langs de etalages – omdat ze dankzij een innovatief ontwerp van de winkelstraat… niet anders konden.

Ook in Hoogeveen was de burger immers slechts een consument, een getemd dier dat gedwongen werd om door een hoepel te springen.

Hoogeveen staat hiermee symbool voor ieder Nederlands dorp en leert ons weer eens dat het neoliberalisme slechts een ondergangsreligie is, die op zijn laatste benen loopt. Een religie namelijk waarvoor het individu en zijn waarden, dromen en ontwikkeling slechts bijzaak zijn. Het gaat deze religie en haar diakenen; de roofkapitalisten, enkel en alleen om de kooplust van de kudde – en de winst voor enkelingen. Het is een ondergangsreligie par excellence, die alle kwaliteit vermaalt in de blinde hebzucht naar steeds meer Winst; de nieuwe god.

Gelukkig weten wij inmiddels wel beter en komen er steeds meer vooruitstrevenden die kiezen voor waarden en ontwikkeling van het individu in plaats van voor geld en het behoud van de kudde.

Niemand wil nog wonen in Hoogeveen.