De beste stem is géén stem

 

‘En goddeloos is niet hij die de goden van de massa ontkent, maar hij die de opvattingen van de massa met de goden in verband brengt.’ Epicurus

 

Als je een kuddedier op de kast wil krijgen moet je zorgen dat er geen kudde meer is waar ‘ie zich in kan verschuilen, voor de waarheid. Veel gehoord misverstand heden ten dage is dat omdat de waarheid perspectivisch is en dus afhankelijk van hoe goed de lens in staat is een exact beeld door te laten, er geen objectieve waarheid zou bestaan. In deze tijden van de vertroebelde lens, met al die neusfluiters in de politiek, een begrijpelijk misverstand, maar we zullen dat vandaag eens proberen weg te nemen aan de hand van het startsein voor de verbetering van hun ‘democratie’:

Stoppen met Stemmen

Waarom stemmen wij eigenlijk nog is de vraag die we ons vandaag maar eens moesten gaan stellen. In deze stilstaande, neoliberale democratie is daar namelijk geen enkele reden voor. De objectieve feiten zijn dat onze democratie een volledig achterhaald want ondemocratisch onderdeel is van het neoliberale systeem dat haar in de lucht houdt, en dat niemand die wij als kudde op het pluche heisen dat systeem zal willen verbeteren: omdat dat namelijk zou betekenen dat men zichzelf zou wegstemmen. Mijn conclusie na een aantal jaren braaf stemmen is dat ons democratisch niveau zeer laag is – en vooral dient voor het instandhouden van het neoliberalisme, en niet voor de vooruitgang van de burgers die Tweede Kamerleden denken te vertegenwoordigen.

Maar ik heb een oplossing gevonden om uit deze impasse te komen. En wel een oplossing die juist dankzij het feit dat ze niet vrolijk meedoet aan ‘het feestje van de democratie’ die democratie kan verbeteren. Als we echt een proteststem willen uitbrengen moeten we bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen maar eens en masse besluiten om niet meer te stemmen. Als er niemand meer stemt is er geen enkele mogelijkheid meer voor de door allerlei gekonkel op een kieslijst belande politici om zich te verschuilen in de kudde voor de objectieve waarheid die zegt dat onze democratie in feite een dictatuur is, van diezelfde kudde en haar inferieure leiders.

Weiger nog langer mee te doen

met deze nauwelijks democratische poppenkast

Niet alle revoluties zijn goed, maar zo’n stille, beredeneerde revolutie door rustig thuis te blijven in plaats van mee te doen met de nauwelijks democratische poppenkast, waarmee we desondanks heel radicaal het roer omgooien en de heren ego-politici gedecideerd naar huis sturen, omdat iedereen nu wel weet dat ze niet geschikt zijn om ons te besturen, dat kon wel eens  noodzakelijk zijn voor de verbeterslag die onze democratie onvermijdelijk zal gaan doormaken.

En omdat we eerst het oude weg moeten gooien voordat we het nieuwe gaan installeren en ontwikkelen zou het ons sieren als we zelf de handschoen op zouden pakken voor deze radicale verbetering. Want als we dat niet doen blijven door onze neerdrukkende, neoliberale vorm van democratie, die eerder achteruitwerkt dan vooruit, in de Tweede Kamer politici verschijnen met telkens weer schrikbarend veel minder talent om individuen te besturen.  Politici die blijven denken dat een  land bestuurd mag worden met op macht gebaseerde visie in plaats van met op inzicht gebaseerde invloed

Links en rechts verenigd

Een bijkomend voordeel is dat we de burger hiermee pas echt aan het roer zetten van de vooruitgang. Want alle gebeuzel over participatie ten spijt was dat ‘nog niet helemaal’ uit de verf gekomen. Na een dergelijke stembusgang waarbij er welgeteld 0 stemmen uitgebracht zijn, wordt het pas echt dringend zaak de noodzakelijke verbeteringen van onze democratie door te gaan voeren.

Maar het belangrijkste voordeel lijkt me toch wel dat wanneer iedereen die vroeger valse hoop had op vooruitgang naar betere waarden door het stemmen op zich vooruitstrevend noemende politici, of op behoudt van het goede door zich conservatief noemende politici, politici die in feite echter met niets anders bezig waren dan met het eigen ego en het behoud van macht, dan verenigd is in zijn streven naar echte, want objectieve, verbetering van onze democratie. 

Een radicale keuze voor het einde van de haatprediker-politicus

De proteststem van de PVV-er wordt zo verenigd met de proteststem van de PvdA-er, SP-er, VVD-er en CDA-er. En alle kampen, van conservatief tot vooruitstrevend zullen in zekere zin verenigd zijn, omdat we allemaal weigeren nog langer te functioneren als stemvee voor talentloze egoïsten die slechts drijven op het manipuleren van de kudde met het gevaarlijk opzwepen van haat tegen alles dat afwijkt van de heersende, maar inferieure moraal. Het zou de allereerste keer in de geschiedenis zijn dat er in een land door alle stemgerechtigden hetzelfde; namelijk niet gestemd werd.

Doe dus mee. Blijf allemaal thuis bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen en breng de vooruitgang van onze democratie met één klap op gang door niets te doen. En maak daarmee de keus voor het starten van de installatie en ontwikkeling van een radicaal progressieve èn conservatieve democratie,

met de beste proteststem die er is: geen stem.