Wil tot Waarheid

 

Het gevaarlijkste aan fascisme is dat een fascist vooral een hekel heeft aan zichzelf

Een fop-intellectueel is vrij eenvoudig te herkennen. Hij probeert vaak een alliantie met meerderheden te sluiten door gebruik te maken van de xenofobie van het kuddedier tegenover minderheden. Fop-intellectuelen in de politiek zijn juist daarom zo gevaarlijk: hun machtsbasis wil uiteindelijk af van alles dat afwijkt van de kudde. Niets menselijks is het kuddedier vreemd wanneer hij verzuimt boven die kudde uit te springen en meedoet met het neerdrukken van afwijkende (groepen van) individuen. Zoals het beroemde experiment in de Stanford gevangenis al bewees: de rol die je speelt, beïnvloedt je gedrag.

Het buigen voor de kuddemoraal is een teken van beschaving; omdat wij helemaal geen kuddedier zijn. We hebben ons aan laten praten dat we het zijn; door het neoliberalisme. Eén van de grootste prestaties van dat neoliberalisme is dan ook het opdienen van barbarisme als een hogere vorm van beschaving. Het neoliberalisme hecht alleen waarde aan het vrije individu zolang dat individu een volgzame burger en consument is; zolang hij geen gevaar vormt voor het systeem.

Ondertussen presteren sommige neoliberalen het om te beweren dat de westerse mens steeds minder sociaal, want steeds individualistischer, aan het worden is. Dit misverstand, dat de individualisering van de samenleving een probleem zou zijn, wordt door het kuddedier gekoesterd met maar één doel: het terugduwen van vrije individuen in de kudde. Gelukkig weten die vrije individuen wel beter: voor succesvolle sociale samenlevingen met gelukkige individuen moet juist het individu centraal staan — en niet de groep.

Een kuddedier hoeft zichzelf in de veiligheid van de kudde niet te leren kennen en zal zichzelf in die kudde nooit in de juiste richting kunnen ontwikkelen, omdat vrije individuen altijd weg willen uit de kudde. Wat het kuddedier daarmee vooral doet is zijn kracht als individu onderschatten. Soms uit welbegrepen eigenbelang: als zijn talenten voor visie, inzicht en lef slecht ontwikkeld zijn, kan het gunstig lijken om op te gaan in de, oppervlakkig gezien (qua aantal), sterkere kudde dan boven die kudde uit te springen – en niet bang te zijn voor het gevaar van het – in je eentje – kiezen voor een onbekende weg, om op zoek te gaan naar een onbekende wereld – door jezelf in alle vrijheid te ontwikkelen – en jezelf nog eens te laten verrassen door open eindjes.

Waaraan je kunt zien dat neoliberalisme en xenofobie hand in hand gaan is het feit dat dezelfde neoliberale politici die onder het mom van het ‘bevrijden van individuen’ besloten tot het gooien van bommen op verre buitenlanden als Afghanistan, Irak, Libië en Syrië, die individuen niet alleen juist doodden met hun bommen, maar hen – toen zij in reactie op de bommen met gevaar voor eigen leven het ‘vrije’ westen probeerden te bereiken, ook uit alle macht tegenhielden. De gemiddelde neoliberaal houdt niet zo van verrassingen; hoe goed ze ook te voorspellen zouden zijn geweest.

Opeens waren die zogenaamd bevrijde individuen dus een gevaar geworden voor ‘Fort Europa’ en haar superieure ‘joods-christelijke’ cultuur, die dankzij de verlichting het walhalla, de ratio had bereikt en na de industriële revolutie en die geweldige globalisering zelfs een wereldwijde, neoliberale economie…en andere waanbeelden. En die ‘gevaarlijke’ immigranten (lees: ze hebben een andere religie) waren slechts ‘gelukszoekers’ (lees: ze willen graag werken) – maar ze hadden natuurlijk vooral andere roots, een andere cultuur, zwart haar en bruine ogen. Die mochten natuurlijk niet zomaar het grondgebied van zijn Staat binnenwandelen, dingen die de neoliberale politicus als het eigendom van hem en zijn kudde beschouwd. Nee, de mens, hoewel van nature een nomadische soort, mag zich niet meer overal waar hij dat wenst vestigen; dat zou immers het hele concept Staat op zijn kop zetten. De immigrant, die buitenstaander die de xenofoob tot gevaarlijk bestempelt, omdat hij afwijkt van de kudde, mag zichzelf – en daarmee de kudde – vooral niet ontwikkelen.

Aan de basis van vrijwel ieder gewapend conflict staat hetzelfde misverstand, dat gretig wordt misbruikt door xenofobe politici en journalisten. Dat misverstand komt neer op conservatieve fanatici die, onder invloed van dezelfde xenofobe, nationalistische gevoelens die leidden tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog, per abuis door de kudde worden aangezien voor hun leider. Het mechanisme hierachter vind plaats in de psyche van het kuddedier dat, gevoelig als de mens is voor alles wat riekt naar beschaving, de neiging heeft structuren die bovenop de ratio zijn gebouwd te omarmen – en collega kuddedieren die, ook al is het puur voor het eigen gewin, vanaf de top van de apenrots aan de touwtjes trekken, per abuis voor hun leider aan te zien.

Wat nog niet zo goed ontwikkeld is in de mens is een juist onderscheidingsvermogen voor wat een hoger beschavingsniveau eigenlijk is. Vaak wordt dat onderscheidingsvermogen beperkt door de overheersende, maar suboptimale cultuur. Zo zien we gebeuren dat, hoewel de mens van nature een solitair levend dier is, oftewel een dier dat van nature nooit in een groter verband dan zijn familie wil leven, door het feit dat hij het contact met de natuur, zijn natuur, verloren is, vaak de neiging heeft achter een door xenofoben aangevoerde kudde aan te hollen. Het feit dat die xenofoben de verkeerde kant op gaan; de kant van nationalisme, uitsluiting, ongelijke kansen, achterkamertjespolitiek, machtswellust, milieuvervuiling, honger, geweld en oorlog, maakt daarbij niet uit; zolang het kuddebrein maar voldoende gestimuleerd wordt door de nihilistische roep van de meerderheid.

De belangrijkste voorwaarde voor het kuddebrein om verblind te raken door de kuddemoraal van xenofobe leiders is door, vooral in de media, te suggereren dat die xenofobe leiders ook politieke leiders zouden kunnen zijn, daarbij rijkelijk puttend uit allerhande spookverhalen over een vaak niet eens bestaande vijand. Maar xenofobe politici zijn alleen geschikt om chaos en geweld te creëren. Niet omdat ze talent voor leidinggeven hebben, maar omdat het een self fullfilling prophecy is. Als je om gekozen te worden al die tijd hebt geroepen dat we ‘eraan gaan door al die buitenlanders’ dan zou het wel heel vreemd zijn als je de afwijkende Ander niet genadeloos zou aanpakken op het moment dat je gekozen bent. Dat verwacht de kudde immers van je. Dat vervolgens een reactie volgt van degenen die neergedrukt worden door de ‘frisse wind in de politiek’, met alle gevolgen van dien, kan een kind bedenken.

De echte leiders, de Avant-garde van intellectuelen in iedere samenleving, lopen dan ook altijd juist achteraan, net buiten de kudde, om het overzicht te bewaren en de kudde bij te sturen wanneer die weer eens in volle vaart op een afgrond af rent. Echte leiders geloven bovendien nog in het belang van tolerantie tegenover minderheden – en andere objectieve waarheden.

Wanneer je net als veel politici denkt dat jouw visie ‘de’ waarheid wordt als zoveel mogelijk mensen jouw machtspositie steunen wordt je leven meer een lijdensweg… dan de weg van een leider. Misschien moeten we daarom maar eens af van Nietzsche’s ‘Wil tot Macht’ als belangrijkste drijfveer van de mens.

De werkelijkheid is namelijk dat in de mens een veel sterkere drijfveer zit dan die wil tot macht; iets dat 2000 jaar ‘joods-christelijke’ cultuur niet heeft kunnen uitroeien: de Wil tot Waarheid. Wanneer we beter leren die wil tot waarheid aan te spreken zullen we weer vooruit gaan, zonder xenofobie en andere onnodige angsten. Dan laten we ons niet meer misleiden door de xenofobe demagogen. Dan oefenen we zelf invloed uit op ons lot; door onszelf voortdurend te ontwikkelen, in een eeuwige zoektocht naar de waarheid.

De beste stem is géén stem

 

‘En goddeloos is niet hij die de goden van de massa ontkent, maar hij die de opvattingen van de massa met de goden in verband brengt.’ Epicurus

 

Als je een kuddedier op de kast wil krijgen moet je zorgen dat er geen kudde meer is waar ‘ie zich in kan verschuilen, voor de waarheid. Veel gehoord misverstand heden ten dage is dat omdat de waarheid perspectivisch is en dus afhankelijk van hoe goed de lens in staat is een exact beeld door te laten, er geen objectieve waarheid zou bestaan. In deze tijden van de vertroebelde lens, met al die neusfluiters in de politiek, een begrijpelijk misverstand, maar we zullen dat vandaag eens proberen weg te nemen aan de hand van het startsein voor de verbetering van hun ‘democratie’:

Stoppen met Stemmen

Waarom stemmen wij eigenlijk nog is de vraag die we ons vandaag maar eens moesten gaan stellen. In deze stilstaande, neoliberale democratie is daar namelijk geen enkele reden voor. De objectieve feiten zijn dat onze democratie een volledig achterhaald want ondemocratisch onderdeel is van het neoliberale systeem dat haar in de lucht houdt, en dat niemand die wij als kudde op het pluche heisen dat systeem zal willen verbeteren: omdat dat namelijk zou betekenen dat men zichzelf zou wegstemmen. Mijn conclusie na een aantal jaren braaf stemmen is dat ons democratisch niveau zeer laag is – en vooral dient voor het instandhouden van het neoliberalisme, en niet voor de vooruitgang van de burgers die Tweede Kamerleden denken te vertegenwoordigen.

Maar ik heb een oplossing gevonden om uit deze impasse te komen. En wel een oplossing die juist dankzij het feit dat ze niet vrolijk meedoet aan ‘het feestje van de democratie’ die democratie kan verbeteren. Als we echt een proteststem willen uitbrengen moeten we bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen maar eens en masse besluiten om niet meer te stemmen. Als er niemand meer stemt is er geen enkele mogelijkheid meer voor de door allerlei gekonkel op een kieslijst belande politici om zich te verschuilen in de kudde voor de objectieve waarheid die zegt dat onze democratie in feite een dictatuur is, van diezelfde kudde en haar inferieure leiders.

Weiger nog langer mee te doen

met deze nauwelijks democratische poppenkast

Niet alle revoluties zijn goed, maar zo’n stille, beredeneerde revolutie door rustig thuis te blijven in plaats van mee te doen met de nauwelijks democratische poppenkast, waarmee we desondanks heel radicaal het roer omgooien en de heren ego-politici gedecideerd naar huis sturen, omdat iedereen nu wel weet dat ze niet geschikt zijn om ons te besturen, dat kon wel eens  noodzakelijk zijn voor de verbeterslag die onze democratie onvermijdelijk zal gaan doormaken.

En omdat we eerst het oude weg moeten gooien voordat we het nieuwe gaan installeren en ontwikkelen zou het ons sieren als we zelf de handschoen op zouden pakken voor deze radicale verbetering. Want als we dat niet doen blijven door onze neerdrukkende, neoliberale vorm van democratie, die eerder achteruitwerkt dan vooruit, in de Tweede Kamer politici verschijnen met telkens weer schrikbarend veel minder talent om individuen te besturen.  Politici die blijven denken dat een  land bestuurd mag worden met op macht gebaseerde visie in plaats van met op inzicht gebaseerde invloed

Links en rechts verenigd

Een bijkomend voordeel is dat we de burger hiermee pas echt aan het roer zetten van de vooruitgang. Want alle gebeuzel over participatie ten spijt was dat ‘nog niet helemaal’ uit de verf gekomen. Na een dergelijke stembusgang waarbij er welgeteld 0 stemmen uitgebracht zijn, wordt het pas echt dringend zaak de noodzakelijke verbeteringen van onze democratie door te gaan voeren.

Maar het belangrijkste voordeel lijkt me toch wel dat wanneer iedereen die vroeger valse hoop had op vooruitgang naar betere waarden door het stemmen op zich vooruitstrevend noemende politici, of op behoudt van het goede door zich conservatief noemende politici, politici die in feite echter met niets anders bezig waren dan met het eigen ego en het behoud van macht, dan verenigd is in zijn streven naar echte, want objectieve, verbetering van onze democratie. 

Een radicale keuze voor het einde van de haatprediker-politicus

De proteststem van de PVV-er wordt zo verenigd met de proteststem van de PvdA-er, SP-er, VVD-er en CDA-er. En alle kampen, van conservatief tot vooruitstrevend zullen in zekere zin verenigd zijn, omdat we allemaal weigeren nog langer te functioneren als stemvee voor talentloze egoïsten die slechts drijven op het manipuleren van de kudde met het gevaarlijk opzwepen van haat tegen alles dat afwijkt van de heersende, maar inferieure moraal. Het zou de allereerste keer in de geschiedenis zijn dat er in een land door alle stemgerechtigden hetzelfde; namelijk niet gestemd werd.

Doe dus mee. Blijf allemaal thuis bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen en breng de vooruitgang van onze democratie met één klap op gang door niets te doen. En maak daarmee de keus voor het starten van de installatie en ontwikkeling van een radicaal progressieve èn conservatieve democratie,

met de beste proteststem die er is: geen stem.